Sannestedts entreprenad och avlopp är ett företag som är specialiserat inom mark och avlopp. Vi är ett familjeföretag som praktiserar i området norra Uppsala och södra Gävleregionen med kontor i Örkälla/Skyttorp. Vi har god erfarenhet av rådgivning, etablering och projektering av enskilda avlopp och maskin- och markarbeten. Vi fokuserar på kunden och att hålla nere de fasta kostnaderna genom att förbli små. Vi innehar certifiering inom Baga Water technology.