Hoppa till innehåll

Din markentreprenör.

Sentrea Infra AB. Vi hjälper dig från idé till genomförande.

Om oss

Vi är mark – och maskinentreprenörer som utgår från Uppsala. Vår nisch är att samarbeta med företag som förmedlar fastigheter, gärna på landsbygden. 

Vi kan hjälpa dig som fastighetsägare med allt som hör till att bygga hus och äga fastigheter. Vår kompetens sträcker sig från uppköp av mark, bygglov, lov för enskilda vattentäkter och enskilda avlopp för ett eller flera hushåll till att bygga upp och färdigställa VA samt utföra finplanering av tomt och göra husgrunder. 

I och med vår långa erfarenhet har vi god insyn i olika kommuners krav på tillstånd etc.
Vi hjälper dig att ta reda på vad som krävs just för dig i din kommun.

Vår andra inriktning är inom offentlig sektor och infrastruktur. Vi kan styra och driva stora infrastrukturprojekt! Vi har lång erfarenhet inom planering och utbyggning av stadsområden såsom parker, gator, VA och nya bostadsområden. Vi kan också järnväg och väg och alla krav och regler gällande detta.  

Våra tjänster

Nyanläggning av enskilda vägar och infrastruktur

VA-arbeten så som elektrosvetsning av PE rör, enskilda avlopp för 1-stora anläggningar och många hushåll.

Husgrunder, betong/fundament, gjutning

Grov- och finplanering av tomtområden

Sten- och bergspräckning

Mark- och grävarbeten i anslutning till väg och järnväg

Projektledning totalentreprenader

Begär offert

Skicka ett meddelande till oss och beskriv vad du behöver hjälp med. 

Är du osäker på vilken hjälp du behöver? Kontakta oss så hjälper vi dig att specificera dina behov innan vi sammanställer en offert.